Punkty Konsultacyjne prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

1.  Zespół Placówek Oświatowych w Kijach 

Osoba prowadząca punkt: Anna Kaleta – psycholog

Dni, godziny:26.10.2018r godz. 9.00-13.00

                      30.11.2018r godz. 9.00-13.00

                      12.12.2018r godz. 8.00-12.00

                      30.01.2019r godz. 8.00-12.00

                      27.02.2019r godz. 8.00-12.00

                      27.03.2019r godz. 8.00-12.00

                      24.04.2019r godz. 8.00-12.00

                      29.05.2019r godz. 8.00-12.00

 

2.  Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie

Osoba prowadząca punkt: Anna Kaleta- psycholog

Dni, godziny: 25.10.2018r godz. 9.00-13.00

           29.11.2018r godz. 9.00-13.00

           13.12.2018r godz. 8.00-12.00

           31.01.2019r godz. 8.00-12.00

           28.02.2019r godz. 8.00-12.00

           28.03.2019r godz. 8.00-12.00

           25.04.2019r godz. 8.00-12.00

           30.05.2019r godz. 8.00-12.00

                       19.06.2018r godz. 9.00-13.00

 

3.Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

Osoba prowadząca punkt: Izabela Janiszewska - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Dni, godziny: 30.11.2018r godz. 9.00-13.00

          14.12.2018r godz. 9.00-13.00

          11.01.2019r godz. 9.00-13.00

          22.02.2019r godz. 9.00-13.00

          29.03.2019r godz. 9.00-13.00

          26.04.2019r godz. 9.00-13.00

          31.05.2019r godz. 9.00-13.00

 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bogucicach

Osoba prowadząca punkt: Ewa Cierlik – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

Dni, godziny:25.10.2018r godz. 9.00-13.00

          29.11.2018r godz. 9.00-13.00

          13.12.2018r godz. 9.00-13.00

          10.01.2019r godz. 9.00-13.00

          28.02.2019r godz. 9.00-13.00

          28.03.2019r godz. 9.00-13.00

          25.04.2019r godz. 9.00-13.00

          30.05.2019r godz. 9.00-13.00
Dzień otwarty Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez

 

pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

 

 tabela

 

 

Punkty Konsultacyjne prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

1.  Szkoła Podstawowa w Działoszycach 

Osoba prowadząca punkt: Izabela Janiszewska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Dni, godziny:27.02.2018r godz. 9.00-13.00

                      27.03.2018r godz. 9.00-13.00

                      24.04.2018r godz. 9.00-13.00

                      29.05.2018r godz. 9.00-13.00

                      26.06.2018r godz. 9.00-13.00

 

2.  Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie

Osoba prowadząca punkt: Anna Kaleta- psycholog

Dni, godziny: 20.02.2018r godz. 9.00-13.00

           07.03.2018r godz. 9.00-13.00

           17.04.2018r godz. 9.00-13.00

           22.05.2018r godz. 9.00-13.00

                       19.06.2018r godz. 9.00-13.00

 

3. Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

Osoba prowadząca punkt: Anna Kaleta- psycholog

Dni, godziny: 27.02.2018r godz. 9.00-13.00

          27.03.2018r godz. 9.00-13.00

          24.04.2018r godz. 9.00-13.00

          29.05.2018r godz. 9.00-13.00

          26.06.2018r godz. 9.00-13.00

 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bogucicach

Osoba prowadząca punkt: Ewa Cierlik – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Dni, godziny:27.02.2018r godz. 12.15-15.00

          27.03.2018r godz. 12.15-15.00

          24.04.2018r godz. 12.15-15.00

          29.05.2018r godz. 12.15-15.00

          26.06.2018r godz. 12.15-15.00

 

5. Zespół Placówek Oświatowych w Kijach

Osoba prowadząca punkt: Anna Kaleta- psycholog

Dni, godziny: 26.01.2018r godz. 9.00-13.00

           23.02.2018r godz. 9.00-13.00

          30.03.2018r godz. 9.00-13.00

          27.04.2018r godz. 9.00-13.00

          25.05.2018r godz. 9.00-13.00

 

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pińczowie

Osoba prowadząca punkt: Ewa Cierlik – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Dni, godziny: 27.02.2018 godz. 10.00-12.00

           27.03.2018 godz. 10.00-12.00

          24.04.2018 godz. 10.00-12.00

          29.05.2018 godz. 10.00-12.00

          26.06.2018 godz. 10.00-12.00