Program stymulujący rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym ,,Zabawy logopedyczne”
Realizacja - Przedszkole Nr 2 w Pińczowie

 

W listopadzie i październiku 2012 r. w Przedszkolu Nr 2 prowadzone były przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5 i 6 - letnich.

W dniu 29.01.2013 r. odbyło się spotkanie z rodzicami n/t. ,,Sześciolatek w szkole „ na którym logopeda zwróciła szczególną uwagę na rozwój mowy dziecka od 3 roku życia do ukończenia edukacji przedszkolnej. Podkreśliła, że wady wymowy są przyczyną niepowodzeń szkolnych, utrudniają opanowanie umiejętności czytania i pisania, mogą być powodem konfliktów z rówieśnikami.

W ramach Punktu Konsultacyjnego w Przedszkolu logopeda:

omówiła z rodzicami wyniki badan przesiewowych, przekazała ćwiczenia i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, informacje z jakich pomocy logopedycznych mogą dodatkowo korzystać, adresy specjalistów.

W związku z powyższymi działaniami, odpowiadając na potrzeby rodziców, którzy mieli duże obawy odnośnie obniżenia wieku obowiązku szkolnego dzieci, logopeda Bożena Strączek opracowała Program stymulujący rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym - "Zabawy logopedyczne" , który został przyjęty do realizacji w dniu 01.03.2013 r. Nowatorstwo programu polega na systemowym ujęciu działań mających na celu przygotowanie dziecka do wcześniejszej nauki szkolnej.Stanowi wspólne działania nauczycieli, rodziców i logopedy. Odpowiada na potrzeby rodziców, jednocześnie jest wsparciem dla nauczycieli w pracy z dziećmi z zaburzoną mową. Ćwiczenia prowadzone przez nauczycieli i rodziców mają również na celu usprawnienie terapii logopedycznej, prowadzonej w trudniejszych przypadkach w Poradni.

W dniu 26.03.2013r. w Przedszkolu odbyły się warsztaty logopedyczne dla nauczycieli ,,Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka” na których nauczyciele zostali zapoznani z programem logopedycznym (wymienionym wyżej).

Uczestnicy zdobyli umiejętności w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci. Zapoznali się ze sposobami dobierania zestawów zabaw i ćwiczeń adekwatnie do zaburzeń mowy oraz możliwości dzieci.

W dniu 26.02.2014 r. w Przedszkolu odbyły się szkoleniowe warsztaty logopedyczne dla nauczycieli ,,Rozwijanie sprawności komunikowania się dzieci”. Uczestnicy zdobyli umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem nad rozwijaniem skutecznego porozumiewania się. Wypracowali propozycje stymulacji językowej dziecka w zabawach.

Realizacja programu:

 • do programu logopedycznego zostały włączone wszystkie dzieci z rocznika 2009;
 • program zaczęto wdrażać w II semestrze 2012/13, objął rok 2013/14 i trwa nadal- 2014/15 r.;
 • rodzice i nauczyciele konsultowali się wzajemnie odnośnie ćwiczeń logopedycznych w ramach Punktów Konsultacyjnych w przedszkolu i w poradni;
 • z pomocą logopedy dostosowywano ćwiczenia do wady, wieku, możliwości dziecka (uwzględniona jest zasada stopniowania trudności);
 • poprzez systematyczne ćwiczenia w przedszkolu korygowane są nie tylko wady wymowy, ćwiczenia te zapobiegają powstawaniu zaburzeń i nieprawidłowości w mowie;
 • nauczyciele dzielili się swoimi spostrzeżeniami z prowadzonych zajęć z logopedą;
 • prowadzone działania są okresowo podsumowywane przez nauczycieli a efekty przekazywane rodzicom;
 • ewaluację pracy rodziców z nauczycielami i dziećmi prowadzi również logopeda w czasie badań przesiewowych;
 • realizacja programu trwa dalej, obecnie uczestniczą w nim dzieci, które od września bieżącego roku objęte będą obowiązkiem szkolnym;
 • w wyniku ustaleń logopedy z nauczycielami i rodzicami w bieżącym roku szkolnym program został rozszerzony między innymi o nowe ćwiczenia usprawniające mowę zdaniową w celu usprawnienia komunikacji dzieci z otoczeniem, aktualizację programu przyjęto do realizacji w dniu 30.01.2015 r.

Podsumowanie:

 • realizowany program pomaga ujednolicić oddziaływania ukierunkowane na dzieci z zaburzoną mową;
 • wdraża rodziców do aktywnego uczestnictwa w procesie usprawniania mowy;
 • długofalowa, cykliczna współpraca poradni z przedszkolem (nauczycielami, rodzicami) przyczynia się do ich wzajemnego rozwoju.