Drodzy rodzice i nauczyciele !

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wznawia swoją działalność diagnostyczną.

Informujemy, że obecnie przyjmujemy wnioski (przesłane pocztą lub złożone w skrzynce w poradni ) w sprawie: odroczenia od obowiązku szkolnego, nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego.

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Terapię logopedyczną i pedagogiczną dla chętnych dzieci nadal prowadzimy z wykorzystaniem urządzeń technicznych.

Zachęcamy potrzebujący do konsultacji telefonicznych z psychologami poradni od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, piątek 11.00-15.00.

Procedura funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie w trakcie epidemii COVID-19 /czytaj więcej/

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pińczowie

Status prawny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna;

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Pińczowie;

Organ nadzorujący: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

 W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopeda, doradca zawodowy, lekarz, oraz pracownicy obsługi.

Specjaliści przygotowani są do udzielania różnych form pomocy.

Czas pracy poradni od godz. 7. 00 do 18. 00. Czas pracy poszczególnych pracowników jest różny.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.