EEG BIOFEEDBACK

Biofeedback to biologiczne sprzężenie zwrotne, polega na możliwości zmiany procesów fizjologicznych, zachodzących w mózgu człowieka, na podstawie uzyskiwanych w sposób bezpośredni parametrów tego procesu.


Zastosowanie EEG biofeedback polega na pomiarze funkcji fizjologicznych połączonych z treningiem samokontroli, co powoduje , że człowiek ma wpływ na reakcje fizjologiczne i uczy się w jaki sposób je kontrolować. Kontrola ta jest możliwa dzięki informacjom zwrotnym, które są przekazywane na monitorze komputera drogą wzrokową (obraz) i słuchową (dźwięk).


Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiej pracy mózgu, aby wytworzyć odpowiednią reakcję, która poprzez trening będzie utrwalona.


Trening jest dostosowany do możliwości klienta (dziecka, osoby dorosłej), polega na redukowaniu tego co niewłaściwe w pracy mózgu i wzmacnianiu reakcji właściwych/pożądanych.


Program przeznaczony jest przede wszystkim dla osób:

  • z nadmiernym poziomem stresu,
  • z zaburzeniami w koncentracji uwagi,
  • z zaburzeniami w pamięci,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi.

Dzieci (od lat 6):

  • z nadpobudliwością psychoruchową,
  • z zaburzeniami w koncentracji uwagi,
  • z obniżonymi możliwościami zapamiętywania
  • z dysleksją,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi,
  • z trudnościami w nauce.