Rok szkolny 2018/2019

 

17.05.2019

w Niepublicznym Gimnazjum Awans w Pińczowie odbyła się prelekcja z prezentacją multimedialną dla młodzieży. Tematem spotkania było: „Uzależnienia od internetu ”. Celem prelekcji było uświadomienie młodemu pokoleniu o szkodliwości uzależnień i ich wpływ oraz konsekwencje dla zdrowia. W prelekcji uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Spotkanie prowadziła mgr Izabela Janiszewska – pedagog.

 

14.05.2019

w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci Kubuś w Szarbkowie p. pedagog E. Cierlik rozpoczęła badania przesiewowe dzieci 6-letnich.

 

26.04.2019

w Szkole Podstawowej w Działoszycach p. psycholog mgr Anna Kaleta przeprowadziła prelekcję dla rodziców uczniów klas na temat „ Właściwe kształtowanie relacji u uczniów szkoła – dom”.

 

25.04.2019

w Szkole Podstawowej w Młodzawach odbyła się prelekcja dla rodziców na temat: „Dojrzałość szkolna”. Prelekcję prowadziła p. mgr Izabela Janiszewska- pedagog.

 

30.01.2019

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu” Tworzymy udaną grupę” nt. „Razem rozwiązujemy problemy”.

 

30.01.2019

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bogucicach p. pedagog mgr Ewa Cierlik rozpoczęła cykl zajęć dla dzieci przedszkolnych „Kodowanie na dywanie” nt. „Kodowanie z kubeczkami”. Po zajęciach nauczyciele zostali zapoznani z przykładowymi aktywnościami „Kodowania na dywanie” do wykorzystania na zajęciach, a wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały dyplomy uczestnictwa w II edycji Ogólnopolskiego Programu „ Uczymy dzieci programować”.

 

17.12.2018

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bogucicach p. pedagog mgr Ewa Cierlik rozpoczęła cykl otwartych zajęć dla nauczycieli w szkole w ramach Programu „Uczymy dzieci programować” przeprowadzając zajęcia z uczniami klas I, II i III nt. „ Zakodowana zima”. Zajęcia zakończono 10.01.2019r. wręczając uczniom dyplomy uczestnictwa w II edycji Ogólnopolskiego Programu „ Uczymy dzieci programować”.

 

14.12.2018

w Szkole Podstawowej w Działoszycach p. psycholog mgr. Anna Kaleta przeprowadziła w klasie VIII warsztaty psychologiczne pt. „Rozwiazywanie konfliktów” mające na celu poprawienie relacji rówieśników w klasie.

 

13.12.2018

w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie p. psycholog mgr. Anna Kaleta przeprowadziła warsztaty psychologiczne w klasie VI pt. „Tolerancja zrozumieć różnorodność” mające na celu poprawienie relacji uczniów w klasie.

 

06.12.2018

w Szkole Podstawowej w Działoszycach p. psycholog mgr. Anna Kaleta przeprowadziła w klasie VII warsztaty psychologiczne pt. „Rozwiazywanie konfliktów” mające na celu poprawienie relacji rówieśników w klasie.

 

05.12.2018r

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu „ Tworzymy udaną grupę” nt. „Praca zespołowa”.

 

04.12.2018

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie logopeda p. mgr Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 8.01.2019r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

27.11.2018

w Szkole Podstawowej w Dzierążni p. psycholog mgr. Anna Kaleta przeprowadziła w klasie VII warsztaty psychologiczne pt. „Zasady w klasie na straży porządku’ - mające na celu wyeliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów.

 

26.11.2018

w Szkole Podstawowej w Dzierążni p. psycholog mgr. Anna Kaleta przeprowadziła dla rodziców prelekcję z prezentacją multimedialną „ Wychowanie – rola rodzica i szkoły”.

 

22.11.2018

w Przedszkolu w Gackach odbyło się zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych. Miało ono charakter prelekcji na temat” Wady wymowy dzieci w wieku przedszkolnym- konsekwencje zaniedbań wad wymowy”. Prelekcję prowadziła logopeda p. mgr Bożena Strączek.

 

21.11.2018

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu „ Rozwiązywanie konfliktów” nt. Protokół ze złości”.

 

19.11.2018

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie logopeda p .mgr Bożena Strączek przeprowadziła spotkanie z rodzicami dzieci 5 i 6-letnich na temat: „Dlaczego dziecko w wieku przedszkolnym mówi niepoprawnie”.

 

16.11.2018

w Przedszkolu w Działoszycach pedagog p. mgr Izabela Janiszewska i psycholog p. Anna Kaleta rozpoczęły badania przesiewowe dzieci 5, 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 11.02.2019r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Panie przedstawiły również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

14.11.2018

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu „ Tworzymy udaną grupę”nt. Pracujemy i bawimy się razem”.

 

08.11.2018

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu „ Rozwiązywanie konfliktów” nt. „Pozytywne informacje zwrotne”.

 

07.11.2018

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu „ Tworzymy udaną grupę” nt. „ Nasze mocne strony – autoprezentacja”.

 

07.11.2018

w Niepublicznym Gimnazjum Awans w Pińczowie odbyła się prelekcja z prezentacją multimedialną dla młodzieży. Tematem spotkania było: „Uzależnienia – narkotyki i dopalacze”. Celem prelekcji było uświadomienie młodemu pokoleniu o szkodliwości uzależnień i ich wpływu oraz konsekwencji dla zdrowia. W prelekcji uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Spotkanie prowadziła mgr Izabela Janiszewska – pedagog.

 

31.10.2018

w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Kaleta rozpoczęła w klasach pierwszych warsztaty mające na celu poprawę technik uczenia się. Były to spotkania cykliczne i zakończyły się 16.11.2018r

 

26.10.2018

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach wznowił działalność Punkt Konsultacyjny prowadzony przez p. psycholog mgr Annę Kaletę . Zakres działań punktu: - Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. - Prowadzenie różnych zajęć przez specjalistów poradni według zgłaszanych potrzeb przez dyrektora szkoły. - Dyżury specjalistów poradni podczas wywiadówek szkolnych.

 

25.10.2018

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bogucicach rozpoczął działalność Punkt konsultacyjny prowadzony przez p. pedagog mgr Ewę Cierlik . Zakres działań punktu: - Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. - Prowadzenie różnych zajęć przez specjalistów poradni według zgłaszanych potrzeb przez dyrektora szkoły. - Dyżury specjalistów poradni podczas wywiadówek szkolnych.

 

25.10.2018

w Przedszkolu w Młodzawach logopeda p. mgr Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 5 i 6-letnich , a 8.11.2019r badaniami zostały objęte dzieci 3 i 4-letnie. Badania dzieci zakończyły się spotkaniem z rodzicami i dyżurem, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

25.10.2018

w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie wznowiona została działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez p. psycholog mgr Annę Kaletę . Zakres działań punktu: - Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. - Prowadzenie różnych zajęć przez specjalistów poradni według zgłaszanych potrzeb przez dyrektora szkoły. - Dyżury specjalistów poradni podczas wywiadówek szkolnych.

 

25.10.2018

w Szkole Podstawowej w Złotej uruchomiono ponownie Punkt Konsultacyjny prowadzony przez p. pedagog mgr Izabelę Janiszewską . Zakres działań punktu: - Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. - Prowadzenie różnych zajęć przez specjalistów poradni według zgłaszanych potrzeb przez dyrektora szkoły. - Dyżury specjalistów poradni podczas wywiadówek szkolnych. W tym dniu zostały przeprowadzone warsztaty dla kl. V na temat : Jak poradzić sobie z sytuacją konfliktów w klasie- integracja, tolerancja, akceptacja".

 

23.10.2018

w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Kaleta przeprowadziła warsztaty w klasie II pt. „Konflikty w klasie”.

 

18.10.2018

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu „ Rozwiązywanie konfliktów” nt. „Uczymy wyrażać własne emocje”.

 

17.10.2018

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie p. psycholog mgr Anna Cieplińska przeprowadziła warsztaty w klasie IV z cyklu „Tworzymy udaną grupę” nt. „Poznajemy siebie ”. Celem zajęć było zintegrowanie zespołu klasowego.

 

15.10.2018

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bogucicach p. pedagog mgr Ewa Cierlik przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oświatowego poprzez dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”.

 

15.10.2018

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bogucicach p. pedagog mgr Ewa Cierlik rozpoczęła cykl zajęć z dziećmi przedszkolnymi w grupie rocznego obowiązkowego przedszkolnego w ramach Ogólnopolskiego Programu „Uczymy dzieci programować” z okazji Europe Code Week 2018 na temat „ Poznaję historię”.

 

11.10.2018

w Szkole Podstawowej w Dzierążni p. psycholog mgr. Anna Kaleta przeprowadziła dla nauczycieli szkolenie z prezentacją multimedialną pt. „ Uczeń z zespołem Aspergera w szkole” .

 

08.10.2018

w Przedszkolu w Brześciu logopeda p. mgr Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 4, 5 i 6-letnich . Badania dzieci zakończyły się spotkaniem z rodzicami i dyżurem, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

27.04.2018

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. IV i V nt. „ Relacje koleżeńskie w klasie- czemu warto współpracować”. Dodatkowo odbyły się indywidualne konsultacje psychologiczne. Warsztaty i konsultację prowadziła p. mgr Anna Kaleta – psycholog.

 

24.04.2018

w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej zostały przeprowadzone warsztaty psychologiczne dla klasy I nt. „Ja i moja klasa”, kl. IV nt. „Jak skutecznie współpracować” oraz dla kl. VII nt. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych”. Warsztaty prowadziła Pani psycholog Anna Kaleta

 

24.04.2018

w Szkole Podstawowej w Działoszycach pani pedagog Izabela Janiszewska w klasie VI przeprowadziła warsztaty wraz z prezentacją multimedialną pt. „Motywacja – uczymy się uczyć”.

 

13.04.2018

w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. II „a” nt. „Nie pękaj- czyli o radzeniu sobie z przykrymi emocjami”. Warsztaty prowadziła Pani psycholog mgr Anna Kaleta.

 

04.04.2018

w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie psycholog Pani Anna Kaleta wygłosiła prelekcję dla nauczycieli nt. „Depresja wśród młodzieży”, poruszające tematykę diagnozy depresji u dzieci, pracy z dziećmi z depresją oraz współpracy szkoły z rodzicami i specjalistami.

 

27.03.2018

przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne dla uczniów klas IV i V nt. „W grupie siła- czyli ćwiczymy współpracę”. Warsztaty prowadziła pani Anna Kaleta.

 

27.03.2018

w Szkole Podstawowej w Działoszycach w klasie VII odbyły się warsztaty na temat: „Relacje między rówieśnikami”. Celem zajęć było nabycie przez uczniów wiadomości o uczuciach i emocjach w stosunku do innych osób, umiejętności wyrażania swoich uczuć i przekonań oraz oceny atmosfery i stosunków panujących w klasie. W tym samym dniu w klasie IV przeprowadzono zajęcia warsztatowe: „Prawa i obowiązki ucznia”. Celem zajęć było ustalenie praw i obowiązków ucznia oraz przestrzegania ich. Warsztaty prowadziła pani pedagog Izabela Janiszewska.

 

22.03.2018

w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. III na temat "Nie daj się pokonać stresowi" oraz dla uczniów kl. II na temat "Motywacja kluczem do sukcesu" oraz "Techniki wspomagające uczenie się". Warsztaty prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

20.03.2018

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. I nt. "Tolerancja i szacunek- tworzą mój dobry wizerunek". Udzielano także porad/konsultacji dla nauczycieli placówki. Warsztaty i konsultacje prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

16.03.2018

w Szkole Podstawowej w Kozubowie przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne na temat "Szacunek dla siebie i innych" oraz "Asertywność- komunikaty typu JA" dla uczniów kl. V-VI. Warsztaty prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

09.03.2018

w Szkole Podstawowej w Kozubowie przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne na temat "Poznaj siebie i doceń to kim jesteś" oraz "Radzenie sobie z (nieprzyjemnymi) emocjami" dla uczniów kl. V-VI. Warsztaty prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

07.03.2018

w Szkole Podstawowej w Michałowie w ramach punktu konsultacyjnego przeprowadzono warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. V na temat "Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach". Udzielono także porad i konsultacji dla uczniów i nauczycieli w placówce. Warsztaty i konsultacje prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

02.03.2018

w Szkole Podstawowej w Kozubowie przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne na temat "Radzenie sobie z (nieprzyjemnymi) emocjami" dla uczniów kl. V-VI. Warsztaty prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

27.02.2018

w Szkole Podstawowej w Złotej zaczął działać Punkt konsultacyjny prowadzony przez p. psycholog – Annę Kaletę.
Zakres działań punktu:
- Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
- Prowadzenie różnych zajęć przez specjalistów poradni według zgłaszanych potrzeb przez dyrektora szkoły.
- Dyżury specjalistów poradni podczas wywiadówek szkolnych.
W tym dniu zostały przeprowadzone warsztaty psychologiczne dla kl. IV na temat . "Mówimy nie dyskryminacji w szkole (i nie tylko)” oraz warsztaty dla kl. VII na temat „Radzenie sobie z sytuacją konfliktu w klasie".

 

27.02.2018

W Szkole Podstawowej w Działoszycach zaczął działać Punkt konsultacyjny prowadzony przez p. pedagog Izabelę Janiszewska.
Zakres działań punktu:
- Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
- Prowadzenie różnych zajęć przez specjalistów poradni według zgłaszanych potrzeb przez dyrektora szkoły.
- Dyżury specjalistów poradni podczas wywiadówek szkolnych.

 

08.02.2018

w Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. I na temat. "Jak z sobą rozmawiać?". Warsztaty prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

26.01.2018

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach w ramach punktu konsultacyjnego przeprowadzone zostały prelekcje dla uczniów klas I-VII na temat "Dzieci w sieci". Prelekcje przedstawiła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

24.01.2018

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bogucicach odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów szkoły na temat „Efektywna współpraca rodziców ze szkołą”. Spotkanie miało formę prelekcji. Poprowadziła go pedagog p. Ewa Cierlik. Spotkanie zakończyło się dyżurem dla rodziców.

 

23.01.2018

w Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. I na temat "Integracja grupy". Warsztaty prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta

 

16.01.2018

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach odbyły się pilotażowe badania psychologiczne. Odbyła się również prelekcja dla rodziców na temat ."Dziecko w świecie mediów- znacząca rola rodzica". Badania i prelekcję poprowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

03.01.2018

w Szkole Podstawowej w Michałowie wzięto udział w Radzie Pedagogicznej, omówiono sytuację w szkole po wypadku. Udzielono również wspacia nauczycielom oraz wskazówek do pracy z dziećmi.

 

21.12.2017

w szkole Podstawowej w Złotej p. psycholog Anna Cieplińska wzięła udział w Radzie Pedagogicznej w związku z trudną sytuacja rodzinną uczniów, których członkowie najbliższej rodziny zginęli w wypadku. Prowadzono także rozmowy z dziećmi oraz udzielono wsparcia i wskazówek do dalszego postępowania.

 

21.12.2017

w Szkole Podstawowej w Michałowie odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. VII na temat: "Tolerancja i asertywność wśród uczniów". Udzielono także wsparcia, porad i konsultacji dla uczniów oraz nauczycieli zgodnie ze zgłaszaną problematyką. Warsztaty i konsultacje prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

14.12.2017

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach w ramach punktu konsultacyjnego przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne dla uczniów klas III gimnazjum na temat "Motywacja kluczem do sukcesu". Warsztaty prowadzone były przez p. psycholog mgr Annę Kaletę.

 

13.12.2017

w Szkole Podstawowej w Młodzawach przeprowadzono warsztaty psychologiczne dla uczniów kl. IV na temat . " Integracja, tolerancja, współpraca-razem całą grupą". Warsztaty prowadzone były przez p. psycholog mgr Annę Kaletę.

 

08.12.2017

w Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas I na temat . " Razem raźniej- zajęcia integracyjne" .Warsztaty prowadzone były przez p. psycholog mgr Annę Kaletę.

 

06.12.2017

w Szkole Podstawowej w Działoszycach odbyły się warsztaty psychologiczne na temat "Razem raźniej- czyli dlaczego warto współpracować" oraz "Dyskryminacji mówimy NIE!" dla uczniów kl. IV w związku z nowym uczniem w klasie. Udzielono także porad i wskazówek dla nauczycieli i wychowawców klas. . Warsztaty i konsultacje prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

27.11.2017

w Przedszkolu w Działoszycach Pedagog p. Izabela Janiszewska i psycholog p. Anna Kaleta rozpoczęły badania przesiewowe dzieci 5, 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 18.01.2018r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Panie przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

24.11.2017

w Szkole Podstawowej w Dzierążni odbyła się prelekcja dla rodziców nt. "Kluczowa rola rodziców w wychowaniu dziecka”. Prelekcję prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

22.11.2017

w Szkole Podstawowej w Górach odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas VI-VII na temat "Zachowania agresywne i uzależnienia wśród młodzieży". Prowadzone były także indywidualne porady/konsultacje dla uczniów i nauczycieli- zgodnie ze zgłaszaną problematyką. Warsztaty i konsultacje prowadziła p. psycholog mgr Anna Kaleta.

 

15.11.2017

w Szkole Podstawowej w Górach odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas IV-V na temat "Uzależnienia i agresywne zachowania wśród młodzieży". Warsztaty prowadzone były przez p. psycholog mgr Annę Kaletę.

 

09.11.2017

w Niepublicznym Gimnazjum Awans w Pińczowie odbyła się prelekcja z prezentacją multimedialną dla młodzieży. Tematem spotkania było: „Uzależnienia – alkohol , leki, sterydy, narkotyki”. Celem prelekcji było uświadomienie młodemu pokoleniu o szkodliwości uzależnień i ich wpływu oraz konsekwencji dla zdrowia. W prelekcji uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Spotkanie prowadziła mgr Izabela Janiszewska – pedagog.

 

08.11.2017

W Szkole Podstawowej w Górach odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas I-III na temat "Agresywne zachowania wśród uczniów”. Warsztaty prowadzone były przez p. psycholog mgr Annę Kaletę.

 

26.10.2017

w Niepublicznym Gimnazjum Awans w Pińczowie odbyło się Szkolenie Rady Pedagogicznej Tematem szkolenia było: „Jak rozpoznać uzależnienie wśród młodzieży” - Szkolenie z prezentacją multimedialną prowadziła mgr Izabela Janiszewska - pedagog.

 

19.10.2017

w Szkole Podstawowej w Działoszycach odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas II gimnazjum na temat . "Techniki skutecznego uczenia się " oraz "Motywacja kluczem do sukcesu". Warsztaty prowadzone były przez p. psycholog Annę Kaletę.

 

18.10.2017

w Szkole Podstawowej w Działoszycach odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas III gimnazjum na temat "Motywacja kluczem do sukcesu” – warsztaty prowadziła p. Anna Kaleta – psycholog.

 

18.10.2017

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bogucicach pedagog E. Cierlik, we wtorki i środy w każdym tygodniu, realizuje zadania w ramach Punktu Konsultacyjnego Obejmują one: prowadzenie zbiorowych zajęć korekcyjno- kompensacyjnych ( dwie grupy uczniów ), indywidualnych zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, a także indywidualnych porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Zajęcia są konsekwencją przeprowadzonych w poprzednim roku szkolnym przesiewowych badań psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów tej szkoły. Zajęcia są zaplanowane końca roku szkolnego, a jeżeli będzie taka potrzeba to może dłużej.

 

13.09.2017

w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie odbyło się spotkanie z nauczycielem p. Pawłem Królem w/s zaplanowanie współpracy w ramach programu ,,Dobra szkoła motywacji”. Spotkanie prowadziła p. psycholog mgr Anna Cieplińska.

 

13.09.2017

w Szkole Podstawowej w Młodzawach odbyła się prelekcja dla rodziców i nauczycieli na temat: "Jak motywować dzieci do nauki. Jak efektywnie spędzać czas wolny". Spotkanie poprowadziła mgr Anna Kaleta – psycholog.

 

12.09.2017

w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci Kubuś w Szarbkowie p. pedagog E. Cierlik przeprowadziła zajęcia warsztatowe z rodzicami dzieci przedszkolnych, które w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy zaczęły uczęszczać do przedszkola. Tematyka zajęć dotyczyła problemów z adaptacją dzieci w przedszkolu. Wizyta w placówce była też okazją do rozmowy z jej dyrektor i zaplanowania zadań, które będzie realizowała pedagog w II semestrze bieżącego roku szkolnego.

 

od 09.2017

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach po przerwie wakacyjnej został uruchomiony punkt konsultacyjny w ramach którego realizowane są następujące formy zajęć:
- indywidualne porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli/wychowawców;
- terapia dziecka z Zespołem Aspergera;
- prelekcje dla uczniów, rodziców, nauczycieli (np.” Dzieci w sieci”);
- zajęcia warsztatowe dla klas - zależnie od zgłaszanego zapotrzebowania (np. Motywacja kluczem do sukcesu). Punkt będzie działał do czerwca 2018 roku. Jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba, punkt wznowi swoją działalność od września 2018 r.

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

26.05-22.06.2017

w Szkole Podstawowej w Bogucicach przeprowadzone zostały badania przesiewowe wśród uczniów klasy III. Badania przeprowadziły p. Anna Kaleta-psycholog i p. Ewa Cierlik- pedagog. Badania miały na celu wyłonienie uczniów które należy objąć dodatkowymi zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Badania zakończyły się spotkaniem z rodzicami, na którym panie omówiły indywidualnie z każdym rodzicem wyniki badań dziecka i przekazały ewentualne zalecenia do pracy. Wyniki badań zostały również przekazane wychowawcy klasy z zaleceniami do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W tych dniach p. Anna Kaleta-psycholog przeprowadziła cyklu warsztatów psychologicznych dla uczniów klasy III na temat "Pobudzamy kreatywność i wzajemnie się integrujemy" oraz "Jak skutecznie się komunikować", "Odrzucenie rówieśnicze, a współpraca w grupie".

 

15.05.2017

w Przedszkolu w Gackach logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 6 i 7-letnich . Badania dzieci zakończyły się spotkaniem z rodzicami i dyżurem, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

26.04-15.05.2017

w Szkole Podstawowej w Górach p. psycholog Anna Kaleta przeprowadziła cyklu warsztatów dla uczniów klas V i VI na temat: "Rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami", "Jak radzić sobie z niechcianymi (negatywnymi) emocjami".

 

26.04.2017

w Przedszkolu w Gackach odbyło się zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych. Miało ono charakter prelekcji z prezentacją multimedialną na temat” Wady wymowy dzieci w wieku przedszkolnym- konsekwencje zaniedbań wad wymowy”. Prelekcję prowadziła logopeda p. Bożena Strączek.

 

10.04.2017

w Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu p. psycholog Anna Cieplińska udzielała się indywidualnych konsultacji dla uczniów rodziców i nauczycieli. Odbyły się spotkania w klasach z uczniami oraz spotkanie z Radą Pedagogiczną.

 

21.03.2017

w Szkole Podstawowej w Kozubowie rozpoczął się cykl warsztatów psychologicznych dla dwóch grup uczniów – nieśmiałych i nadpobudliwych. Warsztaty prowadziła psycholog – p. Anna Cieplińska. Po każdych zięciach p. psycholog omawiała problemy grupy z wychowawcami klas warsztaty zakończyły się 16 maja.

 

10.03-13.03.2017

w Gimnazjum w Działoszycach odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas II a, II b, III a, III b - na temat "Techniki wspomagające uczenie się". Warsztaty prowadziła psycholog Anna Kaleta.

 

17.02.2017

w Przedszkolu w Stępocicach odbyło się zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych. Miało ono charakter prelekcji z prezentacją multimedialną na temat „ 6 latek – dojrzałość szkolna” „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu”, „ Oferta pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie”. Prelekcję poprowadziła p. Izabela Janiszewska – pedagog. W tym dniu podczas spotkania rodzice dowiedzieli się jak ważna jest dojrzałość szkolna, na jakie sfery rozwoju zwracać szczególną uwagę, jak pracować z dzieckiem w domu. Ponadto pedagog poradni zwróciła szczególną uwagę na konieczność przeprowadzenia pełnej diagnozy w przypadku, gdy rodzic chce posłać dziecko rok wcześniej do szkoły. Rodzice zostali poinformowani o możliwych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu oraz aktualnej ofercie pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie.

 

27.01.2017

w Szkole Podstawowej w Stępocicach odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów szkoły na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów szkól podstawowych w szkole - oferta pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie” . Spotkanie miało charakter prelekcji z prezentacja multimedialną. Rodzice dowiedzieli się o możliwych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole oraz aktualnej ofercie pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie. Prelekcję poprowadziła p. Izabela Janiszewska – pedagog

 

20.01.2017

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci. Badania dzieci zakończyły się 6.03.2017r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

09.01-10.01.2017

w Przedszkolu w Młodzawach przeprowadzono szerokie badania przesiewowe dzieci w grupie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Badania prowadziły p. Anna Kaleta- psycholog. P. Ewa Cierlik- pedagog, p. Bożena Strączek – logopeda. Badania zakończyły się spotkaniem z rodzicami w dniu 27 stycznia , na którym panie omówiły indywidualnie z każdym rodzicem wyniki badań dziecka i przekazały ewentualne zalecenia do pracy. Wyniki badań zostały również przekazane wychowawcom grupy z zaleceniami do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

12.12.2016

w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Michałowie odbyły się warsztaty psychologiczne – w klasie IV szkoły podstawowej i II klasy gimnazjum na temat stresu szkolnego oraz przemocy w szkole. Po warsztatach odbyły się konsultacje dla p. dyrektor, wychowawców i nauczycieli- omówione zostały powyższe problemy. Warsztaty i konsultacje prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska.

 

22.11.2016

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie p. Izabela Janiszewska- pedagog i p. Anna Kaleta – psycholog przeprowadziły badania przesiewowe dzieci 5 i 6 letnich. Badania miały na celu wyłonienie dzieci które należy objąć dodatkowymi zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Badania zakończyły się spotkaniem z rodzicami w dniach 21 i 22 grudnia , na którym panie omówiły indywidualnie z każdym rodzicem wyniki badań dziecka i przekazały ewentualne zalecenia do pracy. Wyniki badań zostały również przekazane wychowawcom grup z zaleceniami do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

20.10.2016

w Niepubliczne Gimnazjum Awans w Pińczowie p. Izabela Janiszewska pedagog przeprowadziła spotkanie z młodzieżą – Spotkanie miało charakter prelekcji z prezentacją multimedialną. - „Dopalacze mogą Cię wypalić” , „Nikotynizm szkodzi zdrowiu” –Młodzież dowiedziała się co to są dopalacze i nikotynizm. Poznali skład substancji oraz ich szkodliwość i wpływ na życie i zdrowie, oraz jak ustrzec się przed czyhającym zagrożeniem.

 

10.10.2016

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach wznowił swoją działalność Punkt Konsultacyjny. Raz w miesiącu dyżur w punkcie pełni psycholog p. Anna Kaleta. Realizowane były następujące formy zajęć:
- konsultacje i porady dla rodziców uczniów, uczęszczających do naszej szkoły,
- konsultacje i porady psychologiczne dla uczniów szkoły, zgodnie ze zgłaszanymi przez rodziców problemami,
- konsultacje i porady dla nauczycieli.

 

10.10.2016

w Przedszkolu w Działoszycach logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 5 i 6-letnich . Badania dzieci zakończyły się spotkaniem z rodzicami i dyżurem, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

10.10.2016

w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Pińczowie odbyła się rada szkoleniowa dla nauczycieli mająca na celu zapoznanie się z metodami pracy dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym. Radę prowadziła psycholog. p. Anna Cieplińska.

 

06.10.2016

w Przedszkolu w Brześciu logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 3, 4, 5, 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 7.11.2016r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

05.10.2016

w Szkole Podstawowej nr. 1 w Pińczowie rozpoczął się cykl spotkań/ warsztatów z uczniami klasy IV który trwał do czerwca 2017 r. Warsztaty prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska. Spotkania odbywały się cyklicznie 2-3 razy w miesiącu. Miały one na celu poprawienie trudnej atmosfery panującej w klasie Po każdym spotkaniu z uczniami p. psycholog omawiała zajęcia z wychowawcą i pedagogiem udzielając wskazówek do dalszej pracy.

 

16.09.2016

w Szkole Podstawowej w Młodzawach pedagog p. Ewa Cierlik i p. psycholog Anna Kaleta przeprowadziła zajęcia diagnostyczne z uczniami kl. I i III . Były to Badania przesiewowe i zajęcia warsztatowe na temat relacji interpersonalnych. Zajęcia zakończyły się 9.11- spotkaniem z rodzicami uczniów tych klas i omówieniem wyników badań. Wyniki badań zostały również przekazane wychowawcom klas z zaleceniami do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

16.09.2016

w Szkole Podstawowej w Młodzawach pedagog p. Ewa Cierlik rywalizowała zadania z zakresu wspomagania pracy szkoły. W tym okresie odbyło się szereg spotkań z Panią dyrektor, jak również z nauczycielami szkoły. Pani Ewa prowadziła dwie Rady Pedagogiczne w szkole – 3 października i 7 listopada. Podjęte działania zakończyła 16.12.2016r.

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016

 

06-08.06.2016

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie p. psycholog Anna Cieplińska przeprowadziła wraz z pedagogiem szkolnym cykl zajęć diagnostycznych w klasie pierwszej mających na celu określenie zjawiska agresji i przemocy w klasie. Po opracowaniu wyników badań p. psycholog przekazała zalecenia do pracy dla nauczyciela klasy. Zajęcia i zalecenia do pracy miały na celu ograniczenie zjawiska przemocy w klasie.

 

20.05.2016

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odbyła się prelekcja dla wraz z prezentacją multimedialną dla rodziców i nauczycieli szkoły dotycząca zaburzeń emocjonalnych młodzieży oraz stresu związanego z okresem dojrzewania. Prelekcję prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska. Prelekcja miała na celu uświadomienie rodzicom przyczyny stresu u dzieci i sposoby radzenia sobie z nim w wieku dorastania, oraz zaburzenia jakie mogą temu towarzyszyć.

 

18.05.2016

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie w ramach warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczniów klasy IV rozpoczął się cykl spotkań poświęcony tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Zajęcia miały na celu kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.

 

05.05.2016

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci. Badania dzieci zakończyły się 16.06.2016r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

20.04.2016

w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Brześciu odbyła się prelekcja wraz z prezentacja multimedialną dla rodziców i nauczycieli dotycząca dojrzałości szkolnej dzieci 6,7-letnich prowadzona przez pedagoga p. Izabelę Janiszewską . Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

04.04.2016

w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej odbyły się warsztaty poświęcone rozwiązywaniu konfliktów w klasie. Warsztaty prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska. Uczniowie uświadomili sobie zasad prawidłowej i skutecznej komunikacji, zapoznawali się z efektywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, podejmowali próby wdrożenia się do stosowania zasad aktywnego słuchania oraz próby kształtowania mechanizmów asertywnego, akceptowanego społecznie i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

01.03.2016

w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej w klasach III gimnazjum rozpoczęły się warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „ Poznaj swojego doradcę kariery! ”. Warsztaty prowadziła p. Marta Stępień- doradca zawodowy oraz psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali również grupy zawodów. Warsztaty w znaczący sposób ułatwią uczniom podjęcie trudnej decyzji - wyboru przyszłej szkoły.

 

29.02.2016

w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej dla uczniów I klasy gimnazjum odbyły się warsztaty poświęcone zagrożeniom płynącym z użytkowania komputera i Internetu. Warsztaty prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska. Tematyka spotkania obejmowała korzyści i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Szczególną uwagę zwrócono jednak na uświadomienie uczniów w związku z zagrożeniami płynącymi z nadmiernego użytkowania komputera i Internetu.

 

29.02.2016

w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej odbyły się warsztaty integracyjne ,,Tworzymy udaną grupę" dla uczniów I klasy gimnazjum . Warsztaty przeprowadziła pani psycholog Anna Cieplińska. Uczniowie wypowiadali się z jakimi problemami najczęściej spotykają się w klasie. Wspólnie z prowadzącą przypomnieli sobie warunki niezbędne do zaistnienia udanej grupy, następnie poznali sposoby zapobiegania konfliktom oraz radzenia sobie z nimi, jeśli już powstaną. Uczniowie wypracowali bardzo interesujące wnioski, które zapamiętali i obiecali sobie wzajemnie je przestrzegać.

 

01.02.2016

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne dzieci przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską i pedagoga p. Ewę Cierlik. Badania zakończyły się 19.02.2016r. spotkaniem z rodzicami i nauczycielami oraz dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego gdzie każdy z rodziców mógł indywidualnie porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

15.12.2015

w Przedszkolu w Działoszycach odbyło się spotkanie rodziców z psychologiem panią Anną Cieplińską . Tematem spotkania było: „Jak pracować z dzieckiem agresywnym i nadpobudliwym ”. Tematyka spotkania obejmowała – pojęcie, rodzaje i pochodzenie agresji i nadpobudliwości. Zwrócono uwagę na postawy rodzicielskie jako czynnika wpływającego na zachowanie dzieci. Prowadząca omówiła metody pracy z dzieckiem agresywnym, nadpobudliwym a także strategie postępowania czyli korygowanie zaburzeń zachowania w oparciu o konkretne przykłady.

 

17.11.2015

w Szkole Podstawowej w Brześciu odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów wszystkich klas nt. „Jak motywować dzieci do nauki ”. Prelekcję prowadziła p. psycholog Danuta Włodarska.

 

09.11.2015

w Niepublicznym Gimnazjum w Pińczowie odbyły się warsztaty pod hasłem „ Nikotyna szkodzi zdrowiu” prowadzone przez pedagog p. Izabelę Janiszewską. Na warsztatach uczniowie poznali przyczyny sięgania po papierosy, w jaki sposób odmówić i zachować się asertywnie, jakie są skutki i następstwa palenia, fazy uzależnienia od nikotyny, pojęcie biernego palenia, podstawowe wiadomości o nikotynie.

 

02.11.2015

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach odbyło się spotkanie p. psycholog Anny Cieplińskiej dotyczące bieżącego i długoterminowego wsparcie dla uczniów i nauczycieli szkoły w związku ze śmiercią w społeczności szkolnej oraz sposobami radzenia sobie z żałobą.

 

22.10.2015

w Przedszkolu w Brześciu logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci. Badania dzieci zakończyły się spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

12.10.2015

w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie w ramach warsztatów antydyskryminacyjnych odbyłby się spotkania dla uczniów II klasy gimnazjum dotyczące tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Warsztaty prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska. Zajęcia miały na celu kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.

 

09.10.2015

w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej Pińczowskiej odbyło się spotkanie p. psycholog Anny Cieplińskiej dotyczące bieżącego i długoterminowego wsparcie dla uczniów i nauczycieli szkoły w związku ze śmiercią w społeczności szkolnej oraz sposobami radzenia sobie z żałobą.

 

05.10.2015

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci. Badania dzieci zakończyły się 3.11.2015r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

25.05.2015

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 3-letnich. Badania dzieci zakończyły się 26.06.2015r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

08.05.2015

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 5-letnich. Badania dzieci zakończyły się 28.05.2015r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich podopiecznych. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

05.05.2015

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej z psychologiem panią Danutą Włodarską. Tematem spotkania było: „Jak pracować z dzieckiem agresywnym i nadpobudliwym ”. Tematyka spotkania obejmowała – pojęcie, rodzaje i pochodzenie agresji i nadpobudliwości. Zwrócono uwagę na postawy rodzicielskie jako czynnika wpływającego na zachowanie dzieci. Prowadząca omówiła metody pracy z dzieckiem agresywnym, nadpobudliwym a także strategie postępowania czyli korygowanie zaburzeń zachowania w oparciu o konkretne przykłady.

 

23.03.2015

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 4-letnich. Badania dzieci zakończyły się 3.04.2015r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

19.03.2015

w Szkole Podstawowej w Brześciu prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne dzieci 6 i 7 letnich prowadzone przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską. i pedagoga p. Ewę Cierlik. Badania zakończyły się 10.04.2015r. spotkaniem z rodzicami i nauczycielami oraz dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego gdzie każdy z rodziców mógł indywidualnie porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

19.03.2015

w Szkole Podstawowej w Brześciu prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne dzieci 6 i 7 letnich prowadzone przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską. i pedagoga p. Ewę Cierlik. Badania zakończyły się 10.04.2015r. spotkaniem z rodzicami i nauczycielami oraz dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego gdzie każdy z rodziców mógł indywidualnie porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

10.03.2015

w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Pińczowie w klasach III rozpoczęły się warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „ Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? ”. Warsztaty prowadziła p. Marta Stępień- doradca zawodowy oraz psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali również grupy zawodów. Warsztaty zakończyły się 23.03 2015roku.

 

09.03.2015

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 20.03.2015r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków. Pani logopeda przedstawiła również nauczycielom propozycje ćwiczeń dla każdego dziecka jakie należy realizować podczas prowadzenia zajęć terapii logopedycznej.

 

22.02.2015

w Szkole Podstawowej w Brześciu odbyło się spotkanie  rodziców klas 0 – VI z p. psycholog Danutą Włodarską. Tematyka spotkania obejmowała korzyści i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Szczególną uwagę zwrócono jednak na zagrożenia  płynące z nadmiernego użytkowania komputera i Internetu. Rodzice otrzymali wiedzę o zagrożeniach obejmującą sferę fizyczną, intelektualną, psychiczną, emocjonalną, moralną i społeczną. Przekazano też informację o tym jak można ustrzec dziecko przed niekorzystnymi  treściami płynącymi z Internetu, gdzie szukać pomocy kiedy zauważą, że komputer i Internet  w życiu ich dziecka jest najważniejszy. Nadto przekazano fragmentaryczną  wiedzę na temat jak rozmawiać z dzieckiem i jak wzbudzać w nim inne zainteresowania niż komputer i Internet.  

Po spotkaniu  z rodzicami odbyło się spotkanie z nauczycielami gdzie omówiono sprawy bieżące i problemy nurtujące nauczycieli. Następnie pani psycholog pełniła dyżur w szkole gdzie rodzice mogli skorzystać z porad i konsultacji.

 

04.02.2015

w Szkole Podstawowej we Włoszczowicach odbyło się spotkanie p. psycholog Danuty Włodarskiej z rodzicami dzieci klas „0” i klas I-IV oraz nauczycielami. Tematyka spotkania obejmowała korzyści i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Szczególną uwagę zwrócono jednak na zagrożenia płynące z nadmiernego użytkowania komputera i Internetu. Rodzice otrzymali wiedzę o zagrożeniach obejmującą sferę fizyczną, intelektualną, psychiczną, emocjonalną, moralną i społeczną. Przekazano też informację o tym jak można ustrzec dziecko przed niekorzystnymi treściami płynącymi z Internetu, gdzie szukać pomocy kiedy zauważą, że komputer i Internet w życiu ich dziecka jest najważniejszy. Nadto przekazano fragmentaryczną wiedzę na temat jak rozmawiać z dzieckiem i jak wzbudzać w nim inne zainteresowania niż komputer i Internet.

 

18.12.2014

w Szkole Podstawowej w Złotej w przedświątecznej atmosferze odbyły się warsztaty integracyjne ,,Tworzymy udaną grupę" dla uczniów III klasy. Warsztaty przeprowadziła pani psycholog Anna Cieplińska. Dzieci powiedziały z jakimi problemami najczęściej  spotykają się w  klasie. Wspólnie z prowadzącą dzieci przypomniały sobie warunki niezbędne do zaistnienia udanej grupy. Następnie dzieci poznały sposoby zapobiegania konfliktom oraz radzenia sobie z nimi, jeśli już powstaną. Dzieci wypracowały bardzo interesujące wnioski, które zapamiętały i obiecały sobie wzajemnie je  przestrzegać.

27.11.2014

w Szkole Podstawowej w Chrobrzu odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców z psychologiem panią Danutą Włodarską. Tematem spotkania było: „Jak pracować z uczniem/dzieckiem agresywnym, sprawiającym trudności wychowawcze”. Tematyka spotkania obejmowała – pojęcie, rodzaje i pochodzenie agresji. Zwrócono uwagę na postawy rodzicielskie jako czynnika wpływającego na zachowanie dzieci. Prowadzący dokonał  analizy - co czuje i myśli dziecko/uczeń  jako sprawca agresji. Jak skuteczne reagować na agresywne zachowania dzieci/uczniów. Omówiono metody pracy z dzieckiem agresywnym a także strategie postępowania czyli korygowanie zaburzeń zachowania w oparciu o konkretne przykłady.
 

25.11.2014 i
2.12.2014

w Szkole Podstawowej w Młodzawach w ramach realizowanego w szkole programu profilaktyczno-edukacyjnego „Raz ,dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” pani pedagog Ewa Cierlik wzorem lat ubiegłych przeprowadziła zajęcia z uczniami klas I-III na temat  „Uczymy się rozpoznawać dobry , zły i potajemny dotyk”. Zajęcia miały na celu uporządkowanie wiedzy dzieci o przysługujących im prawach, oraz nabycie umiejętności rozpoznawania dobrego i złego dotyku. Dzieci uczyły się  powiedzenia osobie dorosłej NIE jeśli wymaga tego sytuacja, oraz odróżnienia dobrego i złego sekretu. Spotkanie było tez okazją do rozmowy z  dyr. szkoły p. Iloną Modrzewiecką oraz wiceprezesem organu prowadzącego szkołę „ Stowarzyszenia Rozwoju Młodzaw – Nasza Przyszłość”- ks. Zbigniewem Chajskim,  oraz wychowawcami klas I-III na temat aktualności i potrzeb szkoły.

 

21.11.2014

w Szkole Podstawowej w Młodzawach odbyło się spotkanie pani psycholog Anny Cieplińskiej z rodzicami uczniów. Tematem spotkania było omówienie kluczowej roli rodziców w wychowaniu dziecka. Prowadząca spotkanie zwróciła uwagę na najważniejsze wpływy wychowawcze rodziców. Psycholog przedstawiła trudności wychowawcze, z którymi najczęściej muszą sobie radzić rodzice. Rodzice natomiast  dowiedzieli się również, w jakich sytuacjach wskazana jest pomoc psychologiczna. Wszyscy rodzice i nauczyciele zostali zaproszeni do korzystania z konsultacji i pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie.

 

22.10.2014

w Niepublicznym Gimnazjum w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży pod hasłem „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Celem warsztatów była integracja grupy oraz znalezienie wspólnych cech łączących młodzież. Uczniowie mieli możliwość poznania się nawzajem. Tego samego dnia odbyły się również warsztaty  „Nie palę – wpływ nikotyny na zdrowie”. Na warsztatach uczniowie poznali podstawową wiedzę na temat papierosów i zawartych w nich substancji szkodliwych. Zostali uświadomieni o zagrożeniach wynikających z palenia papierosów i ich szkodliwym wpływem na organizm człowieka. Warsztaty prowadziła pedagog p. Izabela Janiszewska.

 

19.09.2014- 3.10.2014

 w Szkole Podstawowej w Górach prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne i logopedyczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Annę Cieplińską,  pedagoga p. Izabelę Janiszewską i logopedę p. Bożenę Strączek . Wyniki badań zostały przekazane dyrekcji szkoły, a rodzice mogą indywidualnie omówić wyniki badań swojego dziecka w siedzibie Poradni.

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

29.05.2014

w  Zespole Placówek Oświatowych w Kijach odbyły się konsultacje psychologiczne  dla rodziców, uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum . Konsultacje prowadziła psycholog p. Danuta Włodarska.

 

20.05.2014

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie odbyło  szkolenie dla nauczycieli klas I – III szkół powiatu pińczowskiego – „Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych uczniów klas I-III ”.  Szkolenie prowadziły Panie: pedagog- terapeuta  Ewa Cierlik i pedagog- terapeuta  Izabela Janiszewska. Szkolenie to prowadzone było pod patronatem Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe przygotowane przez PTPiP. 

 

19.05.2014

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie odbyło  szkolenie dla nauczycieli klas „0” szkół powiatu pińczowskiego – „Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych uczniów wieku 5-6 lat ”.  Szkolenie prowadziły Panie: pedagog- terapeuta  Ewa Cierlik i pedagog- terapeuta  Izabela Janiszewska. Szkolenie to prowadzone było pod patronatem Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe przygotowane przez PTPiP.

 

09.05.2014

w Szkole Podstawowej w Górach podczas wywiadówki szkolnej odbyła się prelekcja dla rodziców wszystkich klas „Praca domowa ucznia a zagrożenia płynące z nieprawidłowego korzystania z komputera i internetu”. Prelekcje przedstawiła p. Danuta Włodarska – psycholog.

 

24.04.2014

w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury p. logopeda Bożena Strączek włączyła się w przygotowanie i przebieg XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Zwierzęta wokół nas”. Konkurs miał na celu popularyzację literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów wśród najmłodszych. Działanie takie przez pracownika poradni prowadzone było po raz pierwszy i będzie kontynuowane.

 

 

09.04.2014

w Szkole Podstawowej w Górach p. Danuta Włodarska – psycholog przeprowadziła  warsztaty dla klas III i IV  „ Jak skutecznie porozumiewywać się z innymi – zachowania asertywne – tolerancja”.

 

06.03.2014

w Gimnazjum w Działoszycach odbyły się warsztaty dla uczniów klas III „Techniki skutecznego  uczenia się”.” Jak motywować się do nauki”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Anna Cieplińska.

 

24.01.2014

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 5 i 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 4.03.2014 r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków. 

 

23.01.2014

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 5 i 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 30.01.2014 r. spotkaniem z rodzicami i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

13.01.2014

w Przedszkolu nr 2 w Pińczowie rozpoczęły się badania przesiewowe  psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich. Badania prowadziły psycholog  p. Danuta Włodarska  i pedagoga p. Ewa Cierlik. Badania zakończyły się 25.02.2014r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

10.01.2014

w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie  odbyły się warsztaty psychologiczne  dla uczniów kl. II na temat „Skuteczne techniki uczenia się”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Anna Cieplińska. 

 

09.01.2014

w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie rozpoczęły się badania przesiewowe  psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich. Badania prowadziły psycholog  p. Anna Cieplińska  i pedagoga p. Izabela Janiszewska. Badania zakończyły się 30.01.2014r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

07.01.2014

w  Zespole Placówek Oświatowych w Kijach odbyły się konsultacje psychologiczne  dla rodziców, uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum . Konsultacje prowadziła psycholog p. Danuta Włodarska.

19.12.2013

w Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży kl. III pod hasłem „ Jak radzić sobie ze  stresem” Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie zapoznali się z oznakami stresu, skutkami  wysokiego,  niskiego i optymalnego poziomu stresu . Uzyskali informację jak pozytywnie radzić sobie ze stresem, jak się relaksować, jak zmienić myślenie negatywne na pozytywne.

 

29.11.2013

w Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży kl. III pod hasłem „ Jak radzić sobie ze  stresem” Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie zapoznali się z oznakami stresu, skutkami  wysokiego,  niskiego i optymalnego poziomu stresu . Uzyskali informację jak pozytywnie radzić sobie ze stresem, jak się relaksować, jak zmienić myślenie negatywne na pozytywne.

 

28.11.2013

w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie odbyły się warsztaty dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Pińczowie pt. ”Przyjaźń- wartość najcenniejsza”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska.

25.11.2013

w Gimnazjum w Węchadłowie odbyła się pogadanka dla rodziców „Jak motywować dzieci do nauki” Prelekcję prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska.

21.11.2013

w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej Pińczowskiej odbyła się prelekcja dla rodziców „Współpraca rodziców ze szkołą- odpowiedzialność rodziców i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów”.

 

20.11.2013

w Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży kl. III pod hasłem „ Jak radzić sobie ze  stresem” Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie zapoznali się z oznakami stresu, skutkami  wysokiego,  niskiego i optymalnego poziomu stresu. Uzyskali informację jak pozytywnie radzić sobie ze stresem, jak się relaksować, jak zmienić myślenie negatywne na pozytywne.

 

19.11.2013

w Gimnazjum w Działoszycach  została przeprowadzona prelekcja dla rodziców uczniów klas III „ Jak przygotować dziecko do wyboru przyszłej szkoły i przyszłego zawodu” . Rodzice zostali zapoznani również z ofertą poradni Prelekcję  przeprowadziła   psycholog p. Danuta Włodarska.

 

18.11.2013

w Szkole Podstawowej  Nr 2 w Pińczowie odbyła się pogadanka dla rodziców uczniów klas IV  „Jak radzić sobie z e stresem dzieci w związku z przejściem do klasy IV”. Pogadankę   przeprowadziła   psycholog p. Danuta Włodarska. Rodzice  uzyskali informację jak pozytywnie radzić sobie ze stresem swoich dzieci.

 

14.11.2013

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie odbyły się spotkania młodzieży kl. III Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie z pedagogiem p. Ewą Cierlik, psychologiem p. Danutą Włodarską i logopedą p. Bożeną Strączek. Młodzież kl. III miała okazję poznać pracę na poszczególnych stanowiskach pracy w poradni i zapoznała się szczegółowo z pracą na stanowisku pedagoga, psychologa i logopedy.

 

12.11.2013

w Niepublicznym Gimnazjum w Pińczowie odbyły się warsztaty integracyjne pod hasłem „Poprawne relacje w grupie rówieśniczej” prowadzone przez pedagog p. Izabelę Janiszewską. Na warsztatach młodzież  pracując w zespołach poznała co to znaczy integracja, jak poprawić swoje relacje i starała  poznać się lepiej.

 

07.11.2013

w Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży kl. III pod hasłem „ Jak radzić sobie ze  stresem” Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie zapoznali się z oznakami stresu, skutkami  wysokiego,  niskiego i optymalnego poziomu stresu. Uzyskali informację jak pozytywnie radzić sobie ze stresem, jak się relaksować, jak zmienić myślenie negatywne na pozytywne.

 

24.10.2013

w Punkcie Przedszkolnym w Szarkowie logopeda p. Bożena Strączek rozpoczęła logopedyczne badania przesiewowe dzieci 5 i 6-letnich. Badania dzieci zakończyły się 7.11.2013 r. spotkaniem z rodzicami na temat „ 6-latek w szkole” i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

24.10.2013

w Gimnazjum w Działoszycach w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Odkryj swoje talenty”. Warsztaty prowadziła  doradca zawodowy p. Marta Stępień.  Na warsztatach uczniowie poznali  grupy zawodów. mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

24.10.2013

w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja  w Pińczowie  w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Odkryj swoje talenty”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali  grupy zawodów.

 

23.10.2013

w Gimnazjum w Złotej Pińczowskiej w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Odkryj swoje talenty”. Warsztaty prowadziła  doradca zawodowy p. Marta Stępień.  Na warsztatach uczniowie poznali  grupy zawodów. mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

 

23.10.2013

w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie  w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Odkryj swoje talenty”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali  grupy zawodów.

 

22.10.2013

w Gimnazjum w Węchadłowie w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Odkryj swoje talenty”. Warsztaty prowadziła  doradca zawodowy p. Marta Stępień. Na warsztatach uczniowie poznali  grupy zawodów. mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

22.10.2013

w Gimnazjum w Michałowie w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Odkryj swoje talenty”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali  grupy zawodów.

 

 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Pińczowie włączyła się aktywnie w V Ogólnopolski Tydzień Kariery. W ramach tej akcji zainicjowała warsztaty zawodoznawcze w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pińczowskiego. W ramach tej akcji w poradni w każdą środę w godzinach 15.30-16.30 czynny będzie Punkt konsultacyjny w ramach którego będzie można uzyskać informacje.

 

25.09.2013

w Szkole Podstawowej w Młodzawach odbyła się prelekcja dla rodziców   uczniów  wszystkich klas  nt. „Jak  motywować uczniów do nauki ”. Prelekcję prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska.

 

18.09.2013

w Szkole Podstawowej w Brześciu  odbyła się prelekcja dla rodziców   uczniów  wszystkich klas  nt. „Jak  motywować uczniów do nauki ”. Prelekcję prowadziła p. psycholog Anna Cieplińska.

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

13.06.2013

w Miejsko Gminnej  Bibliotece Publicznej w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie pt. „Wakacje uzależnienia i zagrożenia ” prowadzone przez psycholog p. Danutę Włodarską.

 

3.06.2013

w Zespole Szkół w Działoszycach  odbyła się prelekcja dla rodziców   uczniów  klas VI  nt. „Wpływ postaw rodzicielskich na zachowania dzieci”. Prelekcję prowadziła p. psycholog Danuta Włodarska.

 

27.05.2013

w Zespole Szkół w Działoszycach  odbyły się warsztaty dla uczniów  klas VI  nt. „Zachowania agresywne – sposób zapobiegania”. Warsztaty prowadziła p. psycholog Danuta Włodarska.

 

23. 05. 2013

w Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego  w Chrobrzy odbyły się warsztaty dla młodzieży klas I  nt. „ Zaburzenia emocjonalne młodzieży w wieku dorastania ”. Warsztaty prowadziła p. psycholog Danuta Włodarska.

 

20.05.2013

w Gimnazjum nr 1 w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży klas I  nt. „ Zachowania agresywne –zachowania asertywne”. Warsztaty prowadziła p. psycholog Danuta Włodarska.

 

22 -23.04.2013

W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską i pedagoga p. Izabelę Janiszewską. Badania zakończyły się 16.05.2013r. dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

16.04.2013

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie odbyło się spotkanie- prezentacja multimedialna  psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie z  rodzicami dzieci klas IV. Prezentacje nt. „Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci”  prowadziła Pani Danuta Włodarska.

 

16.04.2013

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie odbyło się spotkanie- prezentacja multimedialna  psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie z  rodzicami dzieci klas V. Prezentacje nt. „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”  prowadziła Pani Anna Cieplińska.

 

15.04.2013

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie odbyło się spotkanie- prezentacja multimedialna  psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie z  rodzicami dzieci klas I –III. Prezentacje nt. „Psychofizyczny rozwój dziecka w wieku 6-9 lat”  prowadziła Pani Anna Cieplińska.

 

21.03.2013

W Samorządowym Przedszkolu w Węchadłowie  prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Annę Cieplińską. i pedagoga p. Izabelę Janiszewską. Badania zakończyły się 27.03.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

15.03.2013

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie odbyło  szkolenie dla nauczycieli klas I – III szkół powiatu pińczowskiego – „Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych uczniów klas I-III ”.  Szkolenie prowadziły Panie: pedagog- terapeuta  Ewa Cierlik i pedagog- terapeuta  Izabela Janiszewska. Szkolenie to prowadzone było pod patronatem Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe przygotowane przez PTPiP. 

 

14.03.2013

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie odbyło  szkolenie dla nauczycieli klas „0”szkół powiatu pińczowskiego – „Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych uczniów wieku 5-6 lat ”.  Szkolenie prowadziły Panie: pedagog- terapeuta  Ewa Cierlik i pedagog- terapeuta  Izabela Janiszewska. Szkolenie to prowadzone było pod patronatem Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe przygotowane przez PTPiP.

 

8.03.2013

Samorządowym Przedszkolu w Górach  prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Annę Cieplińską. i pedagoga p. Izabelę Janiszewską. Badania zakończyły się 22.03.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

7- 8.03.2013

w Samorządowym Przedszkolu w Michałowie prowadzone były badania przesiewowe logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich przez logopedę Poradni p. Bożenę Strączek. Badania zakończyły się 19.03.2013r.  spotkaniem z rodzicami na temat „ 6-latek w szkole” i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

28.02.2013

w Miejsko Gminnej  Bibliotece Publicznej w Pińczowie odbyły się warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie pt. „Jak być asertywnym” prowadzone przez psycholog p. Danutę Włodarską.

 

25 - 27.02.2013

w Szkole Podstawowej w Bogucicach prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską. i pedagoga p. Ewę Cierlik. Badania zakończyły się 6.03.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

25- 27.02.2013

W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Annę Cieplińską. i pedagoga p. Izabelę Janiszewską. Badania zakończyły się 6.03.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

22.02.2013

w Przedszkolu we Włoszczowicach prowadzone były badania przesiewowe logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich przez logopedę Poradni p. Bożenę Strączek. Badania zakończyły się 5.03.2013r.  spotkaniem z rodzicami na temat „ 6-latek w szkole” i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

21.02.2013

w Szkole  Podstawowej w Brześciu prowadzone były badania przesiewowe logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich przez logopedę Poradni p. Bożenę Strączek. Badania zakończyły się 12.03.2013r.  spotkaniem z rodzicami na temat „ 6-latek w szkole” i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego, gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

11.02.2013

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pińczowie odbyła się prelekcja wraz z prezentacja multimedialną dla rodziców uczniów kl. I  i nauczycieli szkoły podstawowej   Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzona przez pedagoga p. Izabelę Janiszewską .  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

11.02.2013

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską. i pedagoga p. Ewę Cierlik. Badania zakończyły się 22.02.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

7.02.2013

w Przedszkolu Nr 1 w Pińczowie  prowadzone były badania przesiewowe logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich przez logopedę Poradni p. Bożenę Strączek. Badania zakończyły się 26.02.2013r.  spotkaniem z rodzicami na temat „ 6-latek w szkole” i dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego w przedszkolu  gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

4.02.2013

w Przedszkolu w Działoszycach prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Annę Cieplińską. i pedagoga p. Izabelę Janiszewską. Badania zakończyły się 21.02.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

31.01.2013

w Punkcie Przedszkolnym „Kubuś” w Szarkowie prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych „Pleban” prowadzone były badania przesiewowe logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich przez logopedę Poradni p. Bożenę Strączek. Badania zakończyły się dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego w przedszkolu  gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

31.01.2013

w Szkole Filialnej w Gortatowicach prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Annę Cieplińską. i pedagoga p. Izabelę Janiszewską. Badania zakończyły się 7.02.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

30.01.2013

w Szkole Podstawowej w Zagości prowadzone były badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne  dzieci 5 i 6 letnich przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską. i pedagoga p. Ewę Cierlik. Badania zakończyły się 7.02.2013r. spotkaniem z rodzicami na którym przedstawiono prezentację multimedialną „ 6-latek w szkole” i dyżurem  w ramach punktu konsultacyjnego   gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

13.12.2012

w Szkole Podstawowej w Młodzawach odbyły się warsztatydla uczniów klas I-III pt. „Nie dotykaj mnie gdy mówię NIE”. Warsztaty prowadziły p. Ewa Cierlik- pedagog i p. Danuta Włodarska – psycholog.

 

10.12.2012

w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie odbyły się Warsztaty Zawodoznawcze dla młodzieży kl. III pod hasłem „ Wybór przyszłej szkoły – przyszłego zawodu”. Warsztaty prowadziła p. Marta  Stępień – doradca zawodowy.

 

28.11.2012

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach odbyła się prelekcja wraz z prezentacja multimedialną dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum   Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzona przez pedagoga p. Izabelę Janiszewską .  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie. Po spotkaniu odbył się dyżur pedagoga dla rodziców i nauczycieli.

 

26.11.2012

W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej Szkoła Podstawowa odbyła się prelekcja wraz z prezentacja multimedialną dla rodziców uczniów szkoły podstawowej    Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzona przez pedagoga p. Izabelę Janiszewską .  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

22.11.2012

w Zespole Placówek Oświatowych w Gackach Szkoła Podstawowa odbył się wykład interaktywny  oparty na  prezentacji multimedialnej z elementami warsztatu dla rodziców uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej  Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzony przez pedagoga p. Ewę Cierlik.  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

22.11.2012

w Zespole Placówek Oświatowych w Gackach  Przedszkole odbył się wykład interaktywny  oparty na  prezentacji multimedialnej z elementami warsztatu dla rodziców uczniów dzieci przedszkolnych  Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzony przez pedagoga p. Ewę Cierlik.  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

22.11.2012

w Szkole Filialnej w Gortatowicach  odbyła się prelekcja wraz z prezentacja multimedialną dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzona przez pedagoga p. Izabelę Janiszewską .  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie. Po spotkaniu odbył się dyżur pedagoga dla rodziców i nauczycieli.

 

20.11.2012

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie odbył się wykład interaktywny  oparty na  prezentacji multimedialnej z elementami warsztatu dla rodziców uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej  Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzony przez pedagoga p. Ewę Cierlik.  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

19.11.2012

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie odbył się wykład interaktywny  oparty na  prezentacji multimedialnej z elementami warsztatu dla rodziców uczniów kl. I-III szkoły podstawowej  Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzony przez pedagoga p. Ewę Cierlik.  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

19.11.2012

w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach został ponownie uruchomiony Punkt Konsultacyjny dla dzieci rodziców i nauczycieli przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez psychologa Poradni p. Danutę Włodarską.

 

15.1113.12.2012

w Przedszkolu Nr 2 w Pińczowie  prowadzone były badania przesiewowe logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich przez logopedę Poradni p. Bożenę Strączek. Badania zakończyły się dyżurem  29.01.2013r. w ramach punktu konsultacyjnego w przedszkolu  gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.

 

15.11.2012

w Szkole Podstawowej w Bogucicach odbyła się prelekcja wraz z prezentacja multimedialną dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzona przez pedagoga p. Izabelę Janiszewską .  Rodzice zostali zapoznani również  z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.

 

12.11.2012

w Zespole Szkół w Działoszycach odbyła się prelekcja wraz z prezentacja multimedialną dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  Moje dziecko w przedszkolu i szkole” prowadzona przez pedagoga p. Izabelę Janiszewską .  Rodzice zostali zapoznani również z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie. Po spotkaniu odbył się dyżur pedagoga dla rodziców i nauczycieli.

 

19.10.2012

w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie  w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali  grupy zawodów.

 

19.10.2012

w  Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja  w Pińczowie  w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”. Warsztaty prowadziła  doradca zawodowy p. Marta Stępień. Na warsztatach uczniowie poznali  grupy zawodów, mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

18.10.2012

w Gimnazjum w Działoszycach w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”. Warsztaty prowadziła  doradca zawodowy p. Marta Stępień. Na warsztatach uczniowie poznali  grupy zawodów, mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

18.10.2012

w Gimnazjum w Kijach w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali  grupy zawodów.

 

17.10.2012

w Gimnazjum w Węchadłowie w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”. Warsztaty prowadziła  doradca zawodowy p. Marta Stępień. Na warsztatach uczniowie poznali  grupy zawodów, mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

15.10.2012

w Gimnazjum w Złotej Pińczowskiej  w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”. Warsztaty prowadziła  doradca zawodowy p. Marta Stępień. Na warsztatach uczniowie poznali  grupy zawodów, mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

15.10.2012

w Gimnazjum w Michałowie w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w kl. III  przeprowadzone zostały warsztaty zawodoznawcze pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”. Warsztaty prowadziła  psycholog p. Danuta Włodarska. Na warsztatach uczniowie mogli poznać swoje predyspozycje, ocenić swój charakter, temperament i  odkryć na nowo swoje zainteresowania i uzdolnienia. Poznali  grupy zawodów.

 

 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Pińczowie włączyła się aktywnie w IV Ogólnopolski Tydzień Kariery. W ramach tej akcji zainicjowała warsztaty zawodoznawcze w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pińczowskiego.

 

4 – 11.10.2012

w Przedszkolu Nr 3 w Pińczowie  prowadzone były badania przesiewowe logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich przez logopedę Poradni p. Bożenę Strączek. Badania zakończyły się dyżurem w ramach punktu konsultacyjnego w przedszkolu  gdzie każdy z rodziców mógł porozmawiać na temat swojego dziecka, a nauczyciele zostali zapoznani z wynikami badań swoich wychowanków.