Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pińczowie

Status prawny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna;

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Pińczowie;

Organ nadzorujący: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

 W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopeda, doradca zawodowy, lekarz, oraz pracownicy obsługi.

Specjaliści przygotowani są do udzielania różnych form pomocy.

Czas pracy poradni od godz. 7. 00 do 18. 00. Czas pracy poszczególnych pracowników jest różny.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.